Speel je kaarten uit in je wijk: uw wensen op een hoop

Verslag van het ontbijt-ontmoeting van 15/02/2015

 

Ongeveer 70 aanwezigen

 

Samenvatting van de 6 discussietafels

 

 

 Tafel solidariteit-samenwerking met andere wijken en handel-  Leila

 • Een facebookgroep creëren i.v.m. voeding dat kan weggeven worden en voorwerpen die kunnen uitgeleend worden.
 • Project voor een broodoven. Wat betreft de toelatingen: BIM: ok, Monumenten en landschappen: ok, voor wat betreft de eigenaars van het park (de Koninklijke Schenkingen) wacht men nog op de toestemming.

Opmerking: de animatoren voor de broodoven aan de  Drukpersstraat zoeken     nog mensen.

 • Het valoriseren van het historisch patrimonium rond de abdij van Vorst.
 • Contacten met het comité van de Eikelstraat-Bondegenotenstraat

Peterschap over Syrische vluchtelingen om een humanitair visumte krijgen.  Werken aan bewustmaking hierrond. Druk uitoefenen om de leegstaande gebouwen in de wijk te rehabiliteren en opvangplaatsen voorstellen.

 

Wat moeten we doen om leegstaande handelszaken en gevels vol met publiciteit te vermijden.

De facebookgroep uitwisselen en geven “Forest Free” is ondertussen al gecreërd

 

Tafel Cultuur – Nathalie et Hilde

 

 • Een plek die we meer moeten gebruiken : Les Eglantines (contact via Florence) –  idee om een project voor te stellen voor parcours d’artistes2016 met QWW
 • Mobiele interacties in de publieke ruimte: de caravan van de gemeente, een kar met paraplu
 • Intergenerationele projecten: spelletjes.improvisaties– contact Nathalie
 • Voorstellen om de publieke ruimte te laten herleven:de electriciteits-kabines « aankleden »: fresco’s schilderen op afschuwelijk uitziende muren (voorbeeld van het huis voor de abdij van Vorst wordt gegeven)
 • Ter info :de blogs forest12.canalblog.com of promenades forestoises  over het patrimonium in Vorst.
 • Volgende vergadering: zondag 22 maart om 10u30- auberge espagnol (iedereen neemt iets mee om te eten en te drinken) in Ten Weyngaert.

Tafel openbare ruimte-vergroening-compost  – Gina et Mathilde

 

Voetgangers

 • wens van verschillende inwoners om een weg door het park te verlichten (op zijn minst tot 21u),  van de ingang van het stadium tot de trappen want sommigen gaan door het park als ze terugkeren van hun werk ( in het oostelijk deel van Brussel is zich verplaatsen met openbaar vervoer zeer ingewikkeld en duurt lang, het is eenvoudiger om via het park te voet te gaan en het openbaar vervoer te nemen in Hoog Vorst.
 • aandacht besteden aan de staat van de voetpaden en aan de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel of met kinderwagens.
 • Wens om een bus te organiseren voor kinderen ‘pedibus’.
 • Avondwandelingen in het park organiseren tijdens volle maan of een zaklampentocht.
 • De staat van het voetpad tegenover de Oasis (bondgenotenstraat/eikelstraat) is al sinds  jaren gevaarlijk.Dit probleem moet zo vlug moegelijk worden opgelost.

Patrimonium

De wens om het rijke patrimonium van de wijk te hervalorisren en  bekend te maken

Voorstellen:

 • Een inwoner(gids) is klaar om een bezoek-wandeling te organiseren.
 •  Creatie van een patrimoniumcircuit (signalisatie voor voetgangers die congruent is met de signalisatie van QWW)
 • Informatie plaatsen op de website en de facebookgroep van QWW
 • Oprichting van een groep rond het patrimonium.Rotonde

Een inwoonster (Julie) wil de nabije buren van de Rotonde contacteren om erwat meer animatie te brengen. Niemand was tegen het idee van bakken/banken zoals voorgesteld door het Brussels Gewest. Waarom geen bookbox op die plaats? Zonder de plaats te ‘overbelasten’.

“Montenegro” plaats (buiten de perimeter)

Dit kruispunt is aangepast maar heeft nood aan een verfraaiing: er is de wens om aan de voet van de bomen aanplantingen te doen en om de plek te animeren. Er zijn veel kinderen die er spelen, er is de wens om de plek proper te maken en te verfraaien, er wordt ook een voorstel gedaan om een naam te geven aan het plein: “Bloemenplein”

Boeken box

Men wil meer bookboxen installeren.

Vergroening van de straten

Sommigen hebben daar zin in. Inlichtingen worden gegeven over de bakken die voorgesteld worden door de gemeente en bij de kwekerij La Pousse qui Pousse.

 • Wens om de planten van de gemeente en het gewest te gebruiken als ze anders toch worden  weggegooid.
 • Wat met de bomen aan de Jef Devosstraat?

Bondgenotenstraat

 • Het Lager gedeelte van de Bondgenotenstraat is in slechte staat. Er is een mogelijk tot samenwerken met Brutopia om dat deel van de straat te vergroenen. De bakken van de gemeente gebruiken?
 •  Een tweede editie van Alliés-y-Te Voet  zou worden geapprecieerd.

Compost

Sommige personen zijn geïnteresseerd door de compost die er zal komen aan de Van Haelenlaan, (de lijst met de e-mailadressen zijn aan Mathilde gegeven)

Als het in de toekomst blijkt dat het interessant is om een tweede composthoop  te installeren is de plaats voor het stadium van Union Saint-Gilles een goede plaats. Deze strook wordt beheerd door de gemeente Sint-Gillis.

Er is de wens om iets te doen met het gazon  tegenover en langs de oude bibliotheek(de Vanhaelenlaan). Contacten zijn gelegd met de vzw Comuna dier de site bezet, twee wensen: er een publieksvriendelijke plaats  van maken (banken en aanplanting en installatie van een bookbox).

 

 Tafel Muziek – Manuela

 

 • Een klaagkoor lanceren  (Complaint Choir) ?

Aan Sophie vragen of dat kan groeien uit het koortje dat in het kader van de SEL is gegroeid (Système d’Echange Local de Forest).
Als er perscontacten nodig zijn voor eventuele toekomstige acties : Samuel heeft een contact bij RTBf, musique 3.
Irène stelt voor om mee te werken aan het schrijven van een tekst voor het koor.

 • Open podium op de rotonde (Brusselse Steenweg/ Van Haelenlaan)

Het open podium van Brass verder zetten tijdens de zomer en hen vragen om de communicatie te verzorgen, de overige organisatie zou in onze handen blijven.

Julie wil bij de buren nagaan wat zij wensen of willen organiseren , bijvoorbeeld een  Pecha Kucha Night

Julie zoekt hiervoor een partner om dat samen te doen.

Nog te bekijken : welke toelatingen moeten er zijn om feesten te organiseren. Welke diensten moeten we verwittigen??

 • De balkonconcerten verder zetten?

De volgende balkonconcerten zouden kunnen plaats vinden in Brutopia, het voordeel is dart we niet hoeven af te hangen van de autoloze zondagen maar dat het op ieder moment kan

We kunnen de muziekacademie contacteren om te zien of de leerlingen geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Samuel is geïnteresseerd om het te organiseren, of om te helpen organiseren met natuurlijk de medewerking van de talrijke artiesten in de wijk.

Kinderen en kleinkinderen van Irène spelen muziek, sommigen wonen vlakbij. Ze zouden moeten gecontacteerd worden als de balkonconcerten worden georganiseerd.

 • De Zondagsfanfare

De repetities kunnen plaats vinden bij Samuel.

 • Concerten bij de mensen thuis

Op facebook een lijst opstellen van huizen en appartementen die muziekgroepen willen ontvangen.

 • Thé dansant in het bejaardentehuis’ Val des Roses’ vindt iedere eerste maandag van de maand plaats om 14u.,
 • Daarover kan publiciteit gemaakt worden in de newsletter en op de site van QWW

Tafel Duurzame voeding- Christine

 

Er bestaan al goede initiatieven in verband met duurzame voeding in Vorst: er zijn 4 à 5 GASAP-iniatieven (gasap staat voor groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne) en zonder twijfel ook La Ruche qui dit oui, de meest dynamische, drukbezochte, en conviviale La ruche-initiatief van Brussel… Er is ook een winkeltje aan de Wielemans-Ceuppenslaan die een deel bioproducten verkoopt. Maar zij die dagdagelijks verse en biologische producten willen kopen, moet zich bevoorraden in de supermarkten waar het niet altijd even vers is of te duur. Een alternatief is om dingen buiten de wijk te kopen. Vandaar dat de QWW het idee wil lanceren om een coöperatieve te beginnen met verse producten en droge biologische voeding.

Een bio-coöperatieve « low waste »
Geïnspireerd door projecten gebaseerd op duurzame voeding, zoals Park Slove in New York, La Louve in Parijs, Bees-scoop in Schaarbeek, hebben enkele inwoners het plan om een bio-coöperatieve “low waste” te starten die verse biologische of droge voeding voorstelt, met een minimum aan verpakking en die de verkoop  “en vrac” (in grote hoeveelheden) stimuleert.

Op een ludieke manier willen ze de aandacht trekken van de toekomstige coöperanten en bezoekers op de noodzaak om het afval te verminderen. Twee pijlers voor de algemene filosofie van de coöperatieve: slowfood en “décroissance”.

De werkwijze van de coöperatieve (de coöperanten zullen een bepaald aantal uren per maand werken in de coöperatieve) en de keuze van de verkoop in grote hoeveelheden zal een kostvermindering met zich meebrengen zodat bioproducten aan redelijke prijzen kunnen worden verkocht.

Een ontmoetingsplaats die open staat voor iedereen

De coöperanten willen een ontmoetingsruimte creëren die verbonden is met de winkelruimte: een plaats waar klanten en voorbijgangers een thee, koffie, sap of een soep van het seizoen kunnen drinken, huisgemaakte snacks kunnen eten, maar ook om thematische ontmoetingen, projecties, tentoonstellingen, cursussen gelieerd met de wijk, milieukwesties, welzijn,…kunnen bijwonen.
De activiteiten in die ruimte zullen de sociale en culturele mix bevorderen dankzij de samenwerking met verenigingen, scholen en instanties in de gemeente.
Het idee zit nog in de ontwikkelingsfase maar krijgt al heel veel belangstelling bij de wijkbewoners. Hebt u ideeën die u ons wil voorleggen? Wil meer weten over de idee van coöperatieven? Schrijf ons of inschrijf u in op onze facebookgroep.

Tafel ouders-kinderen – Géraldine et Aurélie

 

Motivatie om deze groep te creëren

Een initiatief gelanceerd op facebook: een pagina bedoeld voor  ouders in Vorst om dingen te delen: goede ideeën,stages, ruilbeurs,..

De wens dat ouders elkaar leren kennen, dat de kinderen nieuwe vriendjes ontmoeten om zich te amuseren (met de vaststelling dat er weinig activiteiten zijn voor de 0 tot 3 jarigen tijdens het weekend, tijdens de week is het aanbod groter.)

1/  agenda van de ontmoetingen, via onze facebookpagina :

Op een systematische manier:

Op een spontane manier, met open tafels waarbij iedereen een aantal spelletjes van thuis meebrengt.

Iedere laatste zondag van de maand, ontmoeting om 11u in Wiels

+ voorstel: iedere derde zondag van de maand in Ten Weyngaert

Eenmalig:

 • picknick in het Dudenpark op de Esplanade (te programmeren tijdens een mooi lenteweekend)
 • wandeling in het kader van het patrimonium in de wijk (eind maart)

2/  wat bestaat er allemaal in de wijk/ lijst met goede ideeën et goede adressen.

 • Ideëen voor  uitstappen en activiteiten in het mp magazine ?
 • Voorstellingen in Wiels  één zondag per maand (vanaf 4 jaar)
 • Bibliotheek van Brass: Emmanuelle, stagiaire in het Brass, deelt ons mee dat ze op zoek zijn naar ideeën. Plan om met de buurthuizen een project op te zetten waar ouders en kinderen samen dingen doen (eind mei). Het initiatief wordt hernomen in 2016.
 • Op zondag 14 juni: supervlieg festival in het Park van Vorst
 • Facebookgroep voor babysit
 • SEL kan ook diensten aanbieden

3/ Bij onze buren..niet ver van ons: in Sint-Gillis

 • Maison du livre
 • Circusschool, Maison des cultures in de Belgradostraat
 • Maison ouverte Sint Gillis
 • Gazouilli (Moricharplein)
 • Café poussette Les enfants terribes (Waterloosesteenweg)

4/ volgende voorziene activiteit :

Afspraak op het carnavals feest op zondag 22 februari ( Bempt)

 

Masker atelier

 

Een vijftiental deelnemers waarvan 1 volwassene en 14 kinderen van 3 tot 13 jaar.

De deelnemers zijn vertrokken met hun maskers die ze hebben gemaakt van recuperatiemateriaal, verzameld in Vorst. Er zijn foto’s gemaakt van de deelnemers met hun maskers.

Sylvie, de artieste die het atelier georganiseerd heeft stelt voor:

“ Dit soort van ateliers kan altijd opnieuw georganiseerd worden met als rode draad: het idee van recyclage en /of werk rond de wijk in Vorst. Het kan samen gaan met de activiteiten en ateliers die er voor volwassenen worden georganiseerd (bijvoorbeeld  het Repair Café) ofwel als ateliers waar kinderen en volwassenen samenwerken. Om geen afbreuk te doen aan het gratis karakter van QWW  en om de kosten die ik maak toch in rekening te brengen stel ik een vrije bijdrage voor (bijvoorbeeld rond gaan met de hoed) zoals bij spektakels of mits een deelname aan de onkosten. Natuurlijk heb je ook een zaal of een deel van een zaal nodig. Af te spreken met de commissie kinderen of de commissie kunsten, te bekijken in functie van jullie behoeften, wensen en onze gezamenlijke planning.

 

Nuttige sites :  Bedankt Francoise !

Voor de broodoven : CEBE (i.c. “le fournil”)

Voor iedereen en de tafel artiesten: forest12.canalblog.com of promenades forestoises (een blog over de geschiedenis, de fauna flora en patrimonium van Vorst)
faceboogroep
: Forest Free