Gemeente toont weinig ambitie voor Stenen-Kruisplein

De twee projecten die de buurtbewoners hebben voorgesteld voor de kruising van de Mysteriestraat en de Brusselse Steenweg werden niet weerhouden .
De ene bestond eruit de grond weer waterdoorlatend te maken en een groene ruimte te voorzien beschermd door schanskorven en met een goot die tijdens zware regen een deel van het water uit het park kan opvangen. Er is dan al een teveel aan water dat de overvolle riolen doet overlopen. Dit veroorzaakt overstromingen beneden aan de Brusselse steenweg, aan het begin van de Van Volxemlaan en aan de lager gelegen straten.
Het andere project, ingeval de verwijdering van het asfalt niet werd goedgekeurd, was de omvang van het huidige pleintje te handhaven, maar te beschermen met schanskorven zodat de buurkinderen hier kunnen fietsen . We zouden er een fietspaadje kunnen tekenen. Ook zou er een goot moeten komen.
Dit project werd gedeeltelijk weerhouden (zonder goot en schanskorven ), maar verschilt niet van het project dat reeds door het vorige bemeentebestruur was goedgekeurd, een teleurstelling dus voor ons die hoopten dat het probleem van het water eindelijk aangepakt zou worden. We hebben er echter op aangedrongen dat de veiligheid gegarandeerd wordt, want de sint-andreas-kruisen uit het eerste project lijken ons ontoereikend. Men verzekerrt ons, dat met het veiligheidsaspect rekening gehouden wordt..

 

Als het een gebrek aan middelen is, hopen wij dat de gemeente zal wenden tot andere instanties, zoals het gewest , want herhaalde overstromingen kosten de gemeenschap nog meer. Oplossingen zoals stormbekkens zijn nuttig maar veel duurder en uiteraard niet overal toepasbaar . Wij stellen voor om oude bestaande regenwaterbakken te rehabiliteren, nieuwe regentonnen in openbare ruimtes te plaatsen voor het besproeien van planten, en goten te voorzien op strategische plaatsen. Deze kleine maatregelen kunnen de hoeveelheid water die in onze riolen komt al verminderen
Hoewel we teleurgesteld zijn, zijn we niet volledig verslagen, want het werk van de werkgroep van het water samen met SGWB ( Saten Generaal van het Water in Brussel ) voor de voorstellen aan de bevoegde instanties voor het water alsook voor de gemeente en het gewest gaat door. Vergadering gepland voor 15 november 2013.