Petitie : gedetailleerde argumenten

We gaan ervan uit dat de school een zekerheid is en sommen hieronder onze argumenten op om ook de doorgang als fiets- en wandelverbinding te behouden :

lokaal :

 •  de school is nu gericht op het groenperk dat het hart van Divercity uitmaakt, en keert zich zo af van de Sint-Antoniuswijk, van waaruit deze school eigenlijk komt. De doorgang kan opnieuw een opening en verbinding maken naar de wijk van waaruit de school veel leerlingen zal ontvangen
 •  de school is ook een Brede School die na de schooluren en ’s avonds bv sporters zal ontvangen. Nu ligt de school daar afgesloten in een hoek van Divercity. De doorgang en aansluitend fiets- en wandelpad zal de site meer ontsluiten en ook ’s avonds veiliger maken.
 •  alle voorzieningen van Divercity (school, park en speelplein, lokaal dienstencentrum, sociaal restaurant, crèche) zijn zonder doorgang zeer moeilijk bereikbaar voor bewoners van de Sint-Antoniuswijk. Ze moeten een hele omweg langs het zeer drukke kruispunt Wielemans maken, voor fietsers is dit temeer een gevaarlijke route: veel vrachtverkeer,tramrails, het geschilderde fietspad wordt niet gerespecteerd…
 •  De doorgang moet een essentiële plaats krijgen in een mobiliteitsvisie op de toegankelijkheid van Divercity (alle voorzieningen) én de school. Ouders moeten een veilig en snel alternatief voor zachte mobiliteit krijgen om te vermijden dat ze hun kinderen toch met de auto naar de school brengen
 •  maar ook omgekeerd worden de voorzieningen aan de Sint-Antoniuskant ( Brass, Miro, Markt Sint- Antonius, nieuwe handelszaken in het JCX-complex,…) beter bereikbaar voor de Luttrebrugbewoners en worden ze zo uitgenodigd om Divercity te passeren en te gebruiken.
 • Direct achter Divercity worden de oude gebouwen van Diamant Boart omgebouwd tot het sociaal woningcomplex Foyer du Sud. Ook deze toekomstige bewoners hebben natuurlijk alle belang bij een goede en zachte toegankelijkheid van hun woonzone.
 • Divercity is als groenzone gedacht, maar een stukje van de ‘Marais’ zal zeker ook groenzone blijven. Via de doorgang worden deze twee zones met elkaar verbonden en komt dit de groenwaarde ten goede.
 • de spoorlijn snijdt de Luttrebrugwijk en de Sint-Antoniuswijk dramatisch in twee. Via de doorgang en een aansluitend fiets- en wandelpad kunnen de twee wijken terug verbonden worden.
 • een doorgang heeft ook altijd een directe verbindende groenwaarde voor flora en fauna zeker in combinatie met de waterpartij van de Marais.
 • een doorgang ten slotte zo vlak bij Wiels en Brass zal zeker ook aanzetten tot culturele invulling

 

gemeentelijk :

 • de doorgang en aansluitende fiets/wandelpaden laten toe om de twee wijkcontracten Luttrebrug en Sint- Antonius te verbinden (dit is eigenlijk verplicht en gevraagd)
 • indien het fietspad verder doorgetrokken wordt richting Oude Vijverstraat (Infrabel-terrein?) kan zelfs een verbinding gerealiseerd worden met het derde wijkcontract (Sint-Denijs) – anders is zo’n verbinding ook realiseerbaar via de Sint-Denijsstraat
 •  er zijn heel wat nieuwe wijken en nieuwe bewoning in deze hoek van Vorst waardoor de druk op het kruispunt Van Volxemlaan/Luttrebruglaan geweldig zal toenemen. De doorgang is een ideale veilige afkorting voor wandelaars en fietsers en een unieke gelegenheid om in dit drukke deel van Vorst een “trage, actieve, weg” te realiseren
 • de as “Van Volxemlaan-doorgang-Sint-Denijsstraat” creëert ook een directe, veilige verbinding voor fietsers en wandelaars van Sint-Antonius richting Bervoets en het centrum van Vorst

 

regionaal

 • de doorgang maakt het mogelijk om een aftakking te voorzien op het Fiets-GEN dat langs spoorlijn 124 passeert en zo via de Sint-Denijsstraat een fietsverbinding te realiseren met de kanaalroute
 •   de doorgang maakt ook een snelle en veilige verbinding mogelijk voor centrum Vorst en de Luttrebrugwijk richting centrum van Brussel via de ‘Marais’ en een zachte fietsweg langs het talud
 • ook voor de pendelaars uit het kanaalgebied ten zuiden van Brussel maakt de doorgang het mogelijk om een korte doorsteek te maken naar Sint-Gillis en de bovenstad

Link naar de petitie